FMS

FMS

W naszej ofercie proponujemy również trening FMS - to trening oparty na podejściu funkcjonalnym do oceny i treningu fizjoterapeutycznego oparty o najnowszą wiedzę, doświadczenie kliniczne i współczesne doniesienia naukowe.

FMS to sposób oceny jakościowej wzorców ruchowych, które są fundamentalne dla ruchu człowieka. Oceniając podstawowe wzorce ruchowe, możemy zidentyfikować ograniczenia i występujące asymetrie, które wpływają na czynności dnia codziennego, aktywność ruchową i sportową. Dzięki ocenie FMS można ukierunkować działania korygujące, które optymalnie reedukują właściwe wzorce ruchowe i przywracają optymalną koordynację nerwowo-mięśniową.

Monitorując wynik oraz progres w działaniach fizjoterapeutycznych, Nasz trener może dobrać ćwiczenia najbardziej efektywne ćwiczenia. FMS upraszcza koncepcję oceny ruchu i jego wpływu na nasze ciało.

FMS może być wykorzystany na każdym poziomie sprawności ocenianego, upraszczając dobór strategii korygujących w różnych przypadkach. Na podstawie przeprowadzonej analizy FMS, ułatwia dobór indywidualnych ćwiczeń w zależności od Naszych potrzeb.